Schulbücherei

 

 

Ausleihtermine in der

 

 

   Schulbücherei:

 

 

 

 

 

 

                15. Januar 2020

 

          

            29. Januar 2020

                      

                                                                                                  

            12. Februar 2020

 

       

            26. Februar 2020

 

 

 

 

            11. März 2020

 

 

       

            25. März 2020

 

 

               

 

                 Osterferien

                                                        


 

 

             15. April 2020

 

 

             29. April 2020

                     

 

                           

                    13.Mai 2020

 

          

             27.Mai 2020

 

 

 

         

              10. Juni 2020

 

               

             24. Juni 2020

 

 

 

             08. Juli 2020

 

 

 

 

              Sommerferien

 

        

 

 

             02. September 2020

 

 

            16. September 2020

 

 

            30. September 2020

 

 

 

               Herbsferien

 

 

 

 

 

 

             28. Oktober 2020

 

 

 

             

             11. November 2020 

 

 

            25. November 2020

 

 

 

 

             09. Dezember 2020

 

 

 

 

                Weihnachtsferien

 

 

 

 

 

            13. Januar 2021

 

 

 

 

 

 

07.50 bis 08.10 Uhr   Klasse 1a

 

 

08.15 bis 08.35 Uhr   Klasse 1b

 

 

 

 

08.40 bis 09.00 Uhr  Klasse 2a

 

 

09.05 bis 09.25 Uhr  Klasse 2b

 

 

 

09.45 bis 10.05 Uhr   Klasse 3a

 

 

10.10  bis 10.30 Uhr   Klasse 4b

 

 

 

10.35 bis 10.55 Uhr    Klasse 3b

 


11.00  bis 11.20 Uhr    Klasse 4a